Sprawdź dostępność

Calendar
Calendar
Szukaj
Śniadania

OFERTY SPECJALNE

Śniadania

Zamów nocleg ze śniadaniem w apartamencie....

Euro2012

Usługi dodatkowe

ŚNIADANIA

Oferujemy śniadania przygotowane ze świeżych i zdrowych produktów, które będą dostarczane o wskazanej godzinie.

Regulamin

Regulamin najmu apartamentów Marina Apartments

§ 1
WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy Marina Apartments. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTÓW MARINA APARTMENTS. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a firmą Marina Apartments zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 2. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu - bez wyżywienia i dojazdu.

 3. Marina Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę Marina Apartments kwoty wpłacone przed Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

 4. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
  - system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.marina-apartamenty.pl
  - telefonicznie pod numerem telefonu: +48 534 600 617
  - poprzez adres e-mail: recepcja@marina-apartamenty.pl
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail "Potwierdzenie wstępnej rezerwacji" wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku, który należy wpłacić na wskazany numer konta firmy Marina Apartments w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
 3. Po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja zmienia status na "Rezerwację Gwarantowaną", w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail "Potwierdzenie rezerwacji".
 4. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 5. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Marina Apartments. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do apartamentu.
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Marina Apartments.
 3. Zameldowanie odbywa się w godzinach:
  - od godziny 15.00 do godziny 20.00 bezpłatnie w biurze Marina Apartments
  - od godziny 20.00 do godziny 22.00 bezpośrednio w apartamencie dodatkowa opłata 50 PLN
  - po godzinie 22.00 bezpośrednio w apartamencie dodatkowa opłata 80 PLN
 4. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi po podpisaniu Umowy przez strony w biurze Marina Apartments lub w apartamencie. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zadatku) w gotówce.
 5. Klient może otrzymać rachunek za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (np. podczas składania rezerwacji)
 6. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
  - nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - zachowuje się w sposób agresywny.

§ 4
WYMELDOWANIE I WYJAZD

 1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00. Godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 534-600-617. Pracownik Marina Apartments przyjedzie do apartamentu, odda kaucję i odbierze klucze.
 2. Wymeldowanie odbywa się od godziny 7.00 do 11.00, za wykwaterowanie przed godziną 7.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 PLN.
 3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem Marina Apartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Naszej firmy najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma Marina Apartments będzie dysponować wolnymi apartamentami.

§ 5
ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada.
 2. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy Marina Apartments.
 3. Marina Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
 4. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo firmie Marina Apartments na adres e-mail: recepcja@marina-apartamenty.pl. Jednocześnie Marina Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonia zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznaczym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§ 6
APARTAMENT ZASTĘPCZY

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Marina Apartments zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu Marina Apartments ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

§ 7
OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
 2. Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.
 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.
 4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

§ 8
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Palenie we wszystkich apartamentach firmy Marina Apartments oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.
 2. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma Marina Apartments nie odpowiada.
 3. Firma Marina Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 4. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 60 PLN.
 5. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 200 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu apartamentu.
 6. Do każdego pobytu naliczana jest opłata klimatyczna (uzdrowiskowa) w wysokości 4,3 zł osobę/doba w Sopocie oraz 2,2 zł osobę/doba w Gdańsku.
 7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Marina Apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Marina Apartments.